Liên hệ

Địa chỉ: Ki-ot 24/122 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0912.482008
Email: bhldchienthang@yahoo.com